Законодавство зарубіжних країн у сфері кримінально-правової охорони трудових прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 245-249

Анотація

Вивчено кримінальне законодавство зарубіжних країн про відповідальність за порушення трудових прав людини. Наведен порівняльний досвід встановлення кримінальної відповідальності за посягання на трудові права людини в Україні і законодавстві зарубіжних країн. Изучено уголовное законодательство зарубежных стран об ответственности за нарушение трудовых прав человека. Приведен сравнительный опыт установления уголовной ответственности за посягательство на трудовые права человека в Украине и законодательстве зарубежных стран. The criminal legislation of foreign countries on liability for violation of labor rights has been studied. The comparative experience of criminalizing infringement of labor rights in Ukraine and the legislation of foreign countries is given.

Опис

Павликівський, В. І. Законодавство зарубіжних країн у сфері кримінально-правової охорони трудових прав людини / В. І. Павликівський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 245-249

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, злочини проти трудових прав, преступления против трудовых прав, трудові права людини, трудовые права человека, human rights

Бібліографічний опис