Деякі аспекти психологічної підготовки фахівців сектору безпеки і оборони України в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 трав. 2023 р.). – Харків: НА НГУ, 2023. – С. 68-70

Анотація

Розкрито деякі аспекти психологічної підготовки фахівців сектору безпеки і оборони України в умовах війни.
Some aspects of the psychological training of specialists in the security and defense sector of Ukraine in the conditions of war have been revealed.
Раскрыты некоторые аспекты психологической подготовки специалистов сектора безопасности и обороны Украины в условиях войны.

Опис

Ключові слова

психологія, освіта, психологічна підготовка, фахівці сектору безпеки і оборони, Україна, psychology, psychological preparation, psychology psychological preparation specialists of the security and defense sector, Ukraine, війна, психология, психологическая подготовка, специалисты сектора безопасности и обороны, Украина, война

Бібліографічний опис

Жданова, І. В. Деякі аспекти психологічної підготовки фахівців сектору безпеки і оборони України в умовах війни / Жданова Ірина Вячеславівна // Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 трав. 2023 р.) / МВС України, Нац. акад. Нац. гвардії України, Каф. психології та педагогіки гуманіт. ф-ту. – Харків: НА НГУ, 2023. – С. 68-70.