Часова перспектива в розвитку особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 286-288

Анотація

Розглянуто проблему психологічного часу людини. Відзначено, що такий часовий аспект, як часова перспектива може істотно впливати на розвиток особистості людини.
The problem of a person's psychological time is considered. It is noted that such time aspect, how the time perspective can significantly influence the development of the personality a person.
Рассмотрена проблема психологического времени человека. Отмечено, что такой временной аспект, как временная перспектива может оказывать существенное влияние на развитие личности человека.

Опис

Шиліна, А. А. Часова перспектива в розвитку особистості / Алла Андріївна Шиліна // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 286-288.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, психологічний час, psychological time, психологическое время, часова перспектива, time perspective, временная перспектива, розвиток особистості, personality development, развитие личности

Бібліографічний опис