Надання психологічної допомоги жертвам які постраждали від домашнього насильства під час військового стану в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 101-105

Анотація

Розкрито особливості надання психологічної допомоги жертвам які постраждали від домашнього насильства під час військового стану в Україні.
The peculiarities of providing psychological assistance to victims of domestic violence during the martial law in Ukraine are revealed.
Раскрыты особенности оказания психологической помощи жертвам, пострадавшим от домашнего насилия во время военного положения в Украине.

Опис

Зінченко, Д. А. Надання психологічної допомоги жертвам які постраждали від домашнього насильства під час військового стану в Україні / Данііл Анатолійович Зінченко, Олена Павлівна Макарова, Павло Дмитрович Червоний // Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2023. – С. 101-105.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, надання психологічної допомоги, жертви домашнього насильства, домашнє насильство, умови воєнного стану, війна, оказание психологической помощи, provision of psychological assistance, victims of domestic violence, жертвы домашнего насилия, война, domestic violence, условия военного положения, домашнее насилие, war, martial law conditions

Бібліографічний опис