Принципи захисту прав людини та суверенітету держави у сучасному світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 17-22

Анотація

Досліджено еволюцію принципу державного суверенітету у його співвідношенні з принципом захисту прав людини в сучасних умовах світової глобалізації. Исследована эволюция принципа государственного суверенитета в его соотношении с принципом защиты прав человека в современных условиях мировой глобализации. The evolution of the principle of state sovereignty in its relation to the principle of protecting human rights in modern conditions of globalization.

Опис

Михайлович, Д. М. Принципи захисту прав людини та суверенітету держави у сучасному світі / Д. М. Михайлович // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 17-22

Ключові слова

Філософія права. Philosophy of law. Философия права, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, права людини, права человека, human rights, захист суверенітету держави, защита суверенитета государства, protection of state sovereignty, Міжнародне право .International Law. Международное право

Бібліографічний опис