Кримінологічний аналіз рівня та динаміки контрабанди в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 4. – С. 416–421

Анотація

Досліджено стан контрабанди в Україні через описання її рівня та показників динаміки. Виявлено нетипові тенденції відтворення контрабанди щодо показників злочинності у сфері економіки. Встановлено, що причинами цих трендів є переважно соціально-економічні та організаційно-управлінські фактори.
The author has discovered consisting of contraband in Ukraine by description of its level and dynamic’s indexes. The non-type tendencies of reproducing of contraband goods are exposed in relation to the indexes of criminality in the economics’ sphere. It is set that reasons of these trends are mainly socio-economic and organizational-administrative factors.
Исследовано состояние контрабанды в Украине посредством описания её уровня и показателей динамики. Выявлены нетипичные тенденции воспроизведения контрабанды относительно показателей преступности в сфере экономики. Установлено, что причинами этих трендов являются преимущественно социально-экономические и организационно-управленческие факторы.

Опис

Косяк, Є. Л. Кримінологічний аналіз рівня та динаміки контрабанди в Україні [Електронний ресурс] / Є. Л. Косяк // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 416–421. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11kelkvu.pdf.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінологічний аналіз, контрабанда, злочинність у сфері економічної діяльності, криминологический анализ, преступность в сфере экономической деятельности, динаміка злочинності, динаміка контрабанди, динамика преступности, динамика контрабанды, criminological analysis, smuggling, crimes in the sphere of economic activity, dynamics of crime

Бібліографічний опис