Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Проблеми та перспективи розвитку підприємства: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 30 листопада 2018 р.). -Харків, ХНАДУ 2018, -С.160- 162
Abstract
Аналізується рівень виробничої бази провідних галузей національної економіки, а також слабке фінансування науково-дослідних і дослідно конструкторських робіт. Визначається великі резерви економічного зростання закладений у інноваційно-інвестиційному розвитку промисловості, будівництві, сільського і лісового господарства, сфері послуг, ІТ - технології. Анализируется уровень производственной базы ведущих отраслей национальной экономики, а также недостаточное финансирование научно исследовательских и опытно конструкторских работ. Определяется большие резервы роста экономики в инновационно - инвестиционном развитии промышленности, строительстве, сельского и лесного хозяйства, сферы услуг, ИТ-технологии. The level of the production base of the leading sectors of the national economy is analyzed, as well as insufficient funding for research and development. Large reserves of economic growth in innovation and investment development of industry, construction, agriculture and forestry, the service sector, IT technology are determined.
Description
Садиков, М. А. Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку економіки // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємства» (м.Харків, 30 листопада 2018 р.). -Харків, ХНАДУ 2018, -С.160- 162
Keywords
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, виробнича база, інновація
Citation