Цивільно-правовий захист комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 240-242

Анотація

Досліджено чинне законодавство щодо фактичного використання в господарському обороті засобів індивідуалізації. Особливу увагу приділено цивільно-правовому захисту комерційних найменувань і торговельних марок. Legislation in force according to real usage in economic turnover of funds ascertainment is researched. Special attention is directed on civil and legal protection of commercial. Исследовано действующее законодательство относительно фактического использование в хозяйственном обороте средств индивидуализации. Особое внимание направлено на гражданско-правовую защиту коммерческих наименований и торговых марок.

Опис

Малиновська, Т. М. Цивільно-правовий захист комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок / Т. М. Малиновська // Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 240-242.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, торговельна марка, торговая марка, trade mark, комерційне (фірмове) найменування, коммерческое (фирменное) наименования, commercial (company’s) name, цивільно-правовий захист, гражданско-правовая защита, civil and legal protection, законодавство, законодательство, legislation

Бібліографічний опис