Правила огляду паспортів та основні прийоми виявлення їх підробки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 191-194

Анотація

Наведено перелік вимог до огляду паспортів з метою виявлення їх підробки. Зазначено ознаки підробки паспортів та основні прийоми їх виявлення. The list of requirements to passport examination for discovering its forgery is given. The formulation of features of passports’ forgery and fundamental methods of its discovering is pointed out. Приведен перечень требований к осмотру паспортов с целью выявления их подделки. Указаны особенности подделки паспортов и основные приемы их выявления.

Опис

Пчеліна, О. В. Правила огляду паспортів та основні прийоми виявлення їх підробки / О. В. Пчеліна // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 191-194.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, слідчий огляд документів, следственный осмотр документов, inquest insprection, правила огляду паспортів, правила осмотра паспортов, rules of passport examination, ознаки підробки паспортів, особенности подделки паспортов, features of passports’ forgery

Бібліографічний опис