Державно-правовий статус жінки в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.: на матеріалах українських губерній

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 54-61.

Анотація

В статті розглянуто державно-правовий статус жінок в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.: на матеріалах українських губерній. В статье рассмотрен государственно-правовой статус женщин в Российской империи второй половины XIX - начала XX веков: на материалах украинских губерний. The article deals with the state-legal status of women in the Russian Empire in the second half of the XIX - beginning of the XX centuries: on materials of Ukrainian provinces.

Опис

Нестерцова-Собакарь, О. В. Державно-правовий статус жінки в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.: на матеріалах українських губерній / О. В. Нестерцова-Собакарь // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 54-61.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. Культура. History. Culture. История. Культура, Історія держави та права. History of the State and Law. История государства и права, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Російська імперія, українські губернії, Русская империя, украинские губернии, жінки, женщины, women, правовий статус жінок, правовой статус женщин

Бібліографічний опис