Використання методу біосугестивної терапії в роботі з психосоматичними розладами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.). – Київ, 2023. - С. 123-125

Анотація

Розглянуто метод біосугестивної терапії, який спрямований на позбавлення людини від психосоматичних розладів, допомагає відновити психологічний комфорт особистості. Він поєднує вербальне та невербальне навіювання в стані легкого трансу.
The method of biosuggestive therapy, which is aimed at depriving a person, is considered psychosomatic disorders, helps to restore the psychological comfort of the individual. He combines verbal and non-verbal suggestion in a light trance state.
Рассмотрен метод биосуггестивной терапии, направленный на избавление человека от психосоматических расстройств, помогает восстановить психологический комфорт личности. Он сочетает вербальное и невербальное внушение в состоянии легкого транса.

Опис

Ключові слова

психосоматичні розлади, psychosomatic disorders, психосоматические расстройства, сугестія, suggestion, суггестия, метод біосугестивної терапії, method of biosuggestive therapy, метод биосуггестивной терапии

Бібліографічний опис

Макарова, О. П. Використання методу біосугестивної терапії в роботі з психосоматичними розладами / Макарова Олена Павлівна // Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Н.-д. лаб психол. забезп. – Київ, 2023. - С. 123-125.