Теоретичні аспекти визначення податкової системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 220 - 225

Анотація

Аналізуються сучасні теоретичні підходи щодо розуміння терміну «система», з’ясовуються загальні ознаки системи, як соціально-управлінської категорії, і на цій основі визначається поняття податкової системи, пропонується класифікація податкових органів. Анализируются современные теоретические подходы к пониманию термина «система», выясняются общие признаки системы, как социально-управленческой категории, и на этой основе определяется понятие налоговой системы, предлагается классификация налоговых органов. The modern theoretical approaches to understanding the term "system" are analyzed, the general features of the system as a social-management category are determined, and on this basis the concept of the tax system is determined, the classification of tax authorities is proposed.

Опис

Момот, В. М. Теоретичні аспекти визначення податкової системи / В. М. Момот // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 220 - 225

Ключові слова

система, система, податкова система, налоговая система, система податкових органів, система налоговых органов, класифікація податкових органів, классификация налоговых органов

Бібліографічний опис