Порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 296-303.

Анотація

Розкрито порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту). Раскрыто порядок и момент заключения договора банковского вклада (депозита). The procedure and the moment of concluding the contract of bank deposit (deposit) are disclosed.

Опис

Спіжов, В. В. Порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту) / В. В. Спіжов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 296-303.

Ключові слова

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право. Civil Law. Civil and Procedure Law. Гражданское право. Гражданско-процессуальное право, Договірне право. Contract law. Договорное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, договори, договора, укладення договорів, заключение договоров, банківські вклади, банковские вклады, депозити, депозиты, оферта

Бібліографічний опис