Вдосконалення майстерності керування з елементами контраварійної підготовки та безпеки водія в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 103-106

Анотація

Визначено, що практична підготовка водіїв є важливою складовою безпечного керування автомобілем. Одним з ключових аспектів є контраварійна підготовка, яка дозволяє зменшити ризики виникнення аварій та забезпечити безпеку екіпажу під час виконання службових завдань. Контраварійне керування транспортними засобами є важливим елементом комплексу підготовки працівників органів безпеки та оборони, органів правопорядку та інших осіб в умовах широкомасштабної війни в Україні. Забезпечення проведення відповідних занять з особовим складом дозволить запобігти виникненню ряду нестандартних небезпечних ситуацій, що може врятувати життя багатьох людей.
It was determined that practical training of drivers is an important component of safe driving by car One of the key aspects is emergency preparedness, which allows you to reduce the risks of accidents and ensure the safety of the crew during performance of official tasks. Accidental driving of vehicles is an important element a complex of training for employees of security and defense agencies, law enforcement agencies and other persons in the conditions of a large-scale war in Ukraine. Software conducting appropriate training with personnel will prevent the occurrence of a number of non-standard dangerous situations, which can save the lives of many people.
Определено, что практическая подготовка водителей является важной составляющей безопасного вождения автомобиля. Одним из ключевых аспектов является контраварийная подготовка, которая позволяет снизить риски возникновения аварий и обеспечить безопасность экипажа во время выполнение служебных задач. Контраварийное управление транспортными средствами является важным элементом комплекс подготовки работников органов безопасности и обороны, органов правопорядка и других лиц в условиях широкомасштабной войны в Украине. Обеспечение проведение соответствующих занятий с личным составом позволит предотвратить возникновение ряда нестандартных опасных ситуаций, что может спасти жизнь многих людей.

Опис

Ключові слова

практична підготовка водіїв, practical training of drivers, практическая подготовка водителей, підготовка правоохоронців, training of law enforcement officers, подготовка правоохранителей, контраварійне керування транспортними засобами, emergency driving of vehicles, контраварийное управление транспортными средствами, умови війни

Бібліографічний опис

Кушніренко, Р. О. Вдосконалення майстерності керування з елементами контраварійної підготовки та безпеки водія в умовах війни / Кушніренко Р. О., Бутенко К. В., Чмих М. П. // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підгот. ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 103-106.