Контроль і діагностика технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 із застосуванням модернізованих методів найменших квадратів й зрівнювання

dc.contributor.authorВладов, С. І.
dc.contributor.authorVladov, S. I.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-8009-5254
dc.contributor.authorШмельов, Ю. М.
dc.contributor.authorShmelоv, Yu. M.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0002-3942-2003
dc.contributor.authorПилипенко, Л. М.
dc.contributor.authorPylypenko, L. M.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-5221-0921
dc.contributor.authorПодгорних, Н. В.
dc.contributor.authorPodhornykh, N. V.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0002-1503-6896
dc.contributor.authorНазаренко, Н. П.
dc.contributor.authorNazarenko, N. P.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-9745-2430
dc.contributor.authorТутова, Н. В.
dc.contributor.authorTutova, N. V.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-5609-5502
dc.contributor.authorДєрябіна, І. О.
dc.contributor.authorDieriabina, I. O.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-5164-2976
dc.date.accessioned2022-05-02T08:49:57Z
dc.date.available2022-05-02T08:49:57Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionВчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2020. Том 31 (70). № 1. Частина 1. С. 14–20. DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.1-1/03uk_UA
dc.description.abstractПредметом дослідження в статті є авіаційний двигун ТВ3-117 та методи контролю і діагностики його технічного стану. Мета роботи – розроблення методу контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в польотних режимах із застосуванням модернізованого методу найменших квадратів й зрівнювання. В статті вирішуються такі завдання: розв’язок завдань контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в польотних режимах із застосуванням модернізованих методів найменших квадратів й зрівнювання. Використовуються такі методи: методи математичного моделювання, метод найменших квадратів, метод зрівнювання, статистичні методи обробки інформації. Отримано такі результати: розроблений метод контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в польотних режимах із застосуванням модернізованих методів найменших квадратів й зрівнювання дає змогу оцінити фактичне відхилення параметрів двигуна від розрахункових, зумовлених похибкою виготовлення і деформацією елементів проточної частини у процесі напрацювання, й підвищити інформативність і скоротити загальний час контролю і діагностики в 2…3 рази завдяки використанню індивідуальної моделі авіаційного двигуна ТВ3-117 і розширеної експертної бази знань про його характеристики. Висновки: розроблено метод контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в польотних режимах із застосуванням модернізованих методів найменших квадратів й зрівнювання, що дає змогу проводити контроль і діагностику технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 за обмеженого обсягу вихідної інформації, а також виявити і локалізувати дефекти проточної частини двигуна з точністю до вузла; практичне використання отриманих результатів. Розроблений метод контролю і діагностики проточної частини авіаційного двигуна ТВ3-117 є доповненням до нечіткої експертної системи, який може служити конкретизацією, підтвердженням або спростуванням вихідної інформації щодо поточного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, отриманої за допомогою нечіткої експертної системи. UALIZATION METHODS The subject matter of the article is TV3-117 aircraft engine and methods for monitoring and diagnosing its technical condition. The goal of the work is development of control and diagnostics method of TV3-117 aircraft engine technical condition in flight modes with the use of the modernized methods of the least squares and equalization. The following tasks were solved in the article: solution of control and diagnostics problems of TV3-117 aircraft engine technical condition in flight modes with the use of modernized methods of the least squares and equalization. The following methods used are – mathematical modeling methods, least squares method, equalization method, statistical methods of information processing. The following results were obtained – The developed control and diagnostics method of TV3-117 aircraft engine technical condition in flight modes with the use of modernized methods of the least squares and equalization allows to estimate the actual deviation of the engine parameters from the calculation caused by the manufacturing error and deformation of elements of the flowing part in the process of development and to increase the information and control time and speed. diagnostics 2…3 times due to the use of the individual model of the aircraft engine TV3-117 and the expanded expert knowledge base to its characteristics. Conclusions: The control and diagnostics method of TV3-117 aircraft engine technical condition in flight modes with the use of modernized methods of the least squares and equalization is developed, which allows to carry out the control and diagnostics of the technical state of the TV3-117 aircraft engine with a limited amount of initial information, as well as to identify and localize defects of the flowing part of the engine with precision to the node. Practical use of the results obtained. The developed method of control and diagnostics of the flowing part of the TV3-117 aircraft engine is an addition to the fuzzy expert system, which can serve to specify, confirm or refute the initial information regarding the current state of the TV3-117 aircraft engine obtained with the fuzzy expert system.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11983
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherВчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. - Серія: Технічні науки. - 2020. - Том 31 (70). - № 1. - Частина 1. - С. 14–20.uk_UA
dc.subjectавіаційний двигунuk_UA
dc.subjectконтрольuk_UA
dc.subjectдіагностикаuk_UA
dc.subjectпараметриuk_UA
dc.subjectметодuk_UA
dc.subjectaircraft engineuk_UA
dc.subjectcontroluk_UA
dc.subjectdiagnosticsuk_UA
dc.subjectparametersuk_UA
dc.subjectmethoduk_UA
dc.titleКонтроль і діагностика технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 із застосуванням модернізованих методів найменших квадратів й зрівнюванняuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Kontrol i diahnostyka tekhnichnoho stanu aviatsiinoho dvyhuna TV3-117_Vladov_Shmelov_Pylypenko_Podhornykh_Nazarenko_Tutova_Dieriabina_2020.pdf
Розмір:
8.88 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: