Проблеми правового регулювання надання послуг сотового зв’язку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 221-224

Анотація

Розглянуто проблеми правового регулювання надання послуг сотового зв’язку. Висвітлено питання визначення якості надання послуг сотового зв’язку, порядок зміни умов та питання, пов’язані з платою за надання цих послуг, проаналізовано законодавство у сфері регулювання надання послуг сотового зв’язку.
The problems of legal regulation of cellular services are reviewed. The questions of determining the quality of cellular service, the order of changes in the conditions and issues related to fees for these services are considered, the legislation regulating the provision of cellular service is analyzed.
Рассмотрены проблемы правового регулирования предоставления услуг сотовой связи. Освещены вопросы определения качества предоставления услуг сотовой связи, порядок изменения условий и вопросы, связанные с платой за предоставление этих услуг, проанализированы законодательство в сфере регулирования предоставления услуг сотовой связи.

Опис

Ключові слова

правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, надання послуг сотового зв’язку, provision of cellular services, предоставление услуг сотовой связи, договір про надання послуг, service agreement, договор о предоставлении услуг

Бібліографічний опис

Капустян, Н. М. Проблеми правового регулювання надання послуг сотового зв’язку / Н. М. Капустян // Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 221-224.