Методи впливу в системі механізму протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2006. - № 3. – С. 77-80

Анотація

Виконаний аналіз місця, ролі та значення методів кримінологічного впливу в системі механізму протидії злочинності, а також визначено основні умови їх застосування.
The article is devoted to analysis of criminological influence methods position, role and meaning in the system of crime prevention mechanism and to definition of main conditions of their application.
Выполнен анализ места, роли и значения методов криминологического воздействия в системе механизма противодействия преступности, а также определены основные условия их применения.

Опис

Литвинов, О. М. Методи впливу в системі механізму протидії злочинності [Електронний ресурс] // Форум права. - 2006. - № 3. – С. 77-80 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-3/06lommpz.pdf.
Литвинов О. М. "Методи впливу в системі механізму протидії злочинності." Форум права 3 (2006): 77-80.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, механізм протидії злочинності, протидія злочинності, противодействие преступности, механизм противодействия преступности, crime counteraction, mechanism of combating crime, методи впливу, методы воздействия, methods of influence

Бібліографічний опис