Психологічні особливості сприйняття працівниками ОВС типових ситуацій службової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 2(21). - С. 147-151

Анотація

Проаналізовано особливості сприйняття та переживання працівниками ОВС типових ситуацій, які виникають в службовій діяльності. Показано суб’єктивні критерії, за якими відбувається оцінка працівниками типових ситуацій службової діяльності. Виділено чинники сприйняття типових ситуацій службової діяльності як ситуацій загрози, виклику та втрати.
The features of perception and experience of policemen typical situations that arise in official activities are explored. The subjective criteria for rating employees are typical situations performance are shown. Factors of perception of typical situations of policemen activities as a threat, challenge and loss are discussed.
Проанализированы особенности восприятия и переживания сотрудниками ОВД типичных ситуаций служебной деятельности. Выделены факторы восприятия типичных ситуаций служебной деятельности как ситуаций угрозы, вызова и потери.

Опис

Ключові слова

працівники органів внутрішніх справ, employees of internal affairs bodies, работники органов внутренних дел, ситуація, situation, ситуация, службова діяльність, official activity, служебная деятельность, психічний стан, mental state, психическое состояние

Бібліографічний опис

Ларіонов, С. О. Психологічні особливості сприйняття працівниками ОВС типових ситуацій службової діяльності / Ларіонов С. О. // Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 2(21). - С. 147-151.