Сучасні напрямки розвитку оздоровчо-рекреаційної фізичної культури у ЗВО

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2019. - С. 211-212

Анотація

Розглянуто напрямки розвитку рухової активності в рамках оздоровчо-рекреаційної фізичної культури. The directions of the development of physical activity within the framework of health-recreational physical culture are considered.

Опис

Галата, О. В. Сучасні напрямки розвитку оздоровчо-рекреаційної фізичної культури у ЗВО / Галата О.В., Бондаренко Л.Ф., Ложченко О. В. // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали ХХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. – Кременчук: КрНУ, 2019. - С. 211-212

Ключові слова

фізична культура, оздоровче тренування, фізичні вправи, physical training, wellness training, exercise

Бібліографічний опис