Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008-02

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. -2008. -№ 2. –С.333-338

Анотація

Досліджене співвідношення централізованого та локального регулювання відносин в сфері оплати праці. Встановлено, що при правовому впорядкуванні цих відносин однаково важливими є і централізований, і локальний методи регулюванні праці.
The parity of the centralized and local regulation of attitudes in sphere of a payment is investigated.It is established, that at legal ordering these attitudes equally important there are both centralized and local methods of regulation of work.
Исследовано соотношение централизованного и локального регулирования отношений в сфере оплаты труда. Установлено, что при правовом упорядочении этих отношений одинаково важными есть и централизованный, и локальный методы регулирования труда.

Опис

Лукаш, С. С. Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці // Форум права. -2008. -№ 2. –С.333-338.
Лукаш С. С. "Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці." Форум права 2 (2008): 333-338.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, регулювання трудових відносин, оплата праці, регулирование трудовых отношений, оплата труда, payment

Бібліографічний опис