Фінансова стабільність підприємств на сучасному рівні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 510-512.
Abstract
Зроблено висновок про те, що економічна стабільність підприємства обумовлює його подальший розвиток і забезпечується завдяки взаємодії внутрішніх складових системи. Варто не забувати, що стабільність забезпечується й через стійкість, зокрема фінансову. Тому економічна стабільність та фінансово-економічна стійкість ‒ взаємопов′язані. Саме такий зв'язок несе практичну цінність в економічних дослідженнях. Сделан вывод о том, что экономическая стабильность предприятия обуславливает дальнейшее развитие и обеспечивается благодаря взаимодействию внутренних составляющих системы. Следует не забывать, что стабильность обеспечивается и из-за устойчивости, в том числе финансовой. Поэтому экономическая стабильность и финансово-экономическая устойчивость – взаимосвязаны. Именно эта связь несет практическую ценность в экономических исследованиях. It is concluded that the economic stability of the enterprise determines further development and is ensured through the interaction of the internal components of the system. It should not be forgotten that stability is also ensured due to stability, including financial. Therefore, economic stability and financial and economic stability are interrelated. It is this connection that is of practical value in economic research.
Description
Фурса В. А. Фінансова стабільність підприємств на сучасному рівні / В. А. Фурса / Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 510-512.
Keywords
Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financial Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економічна стабільність, экономическая стабильность, economic stability, фінансова стабільність, финансовая стабильность, financial stability, фінансова стійкість, финансовая устойчивость, financial stability, економічна стабільність підприємства, экономическая стабильность предприятия, economic stability of the enterprise, економіка підпиємства, экономика предприятия, enterprise economy, фінансово-економічна стійкість, финансово-экономическая устойчивость, financial and economic sustainability
Citation