Музей Харківського національного університету внутрішніх справ - осередок освіти й виховання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). — Харків, 2019. — С. 98-101
Abstract
Розкрито діяльність музею Харківського національного університету внутрішніх справ як осередку освіти, національно-патріотичного виховання персоналу правоохоронних структур. Це інформаційний центр, що символізує цінності навчального закладу та здійснює популяризацію історії поліції.
The activity of the Museum of Kharkiv National University of Internal Affairs as a branch of education, national-patriotic education of law enforcement personnel is revealed. It is an information center that symbolizes the values of the school and promotes police history.
Раскрыта деятельность музея Харьковского национального университета внутренних дел как центра образования, национально-патриотического воспитания персонала правоохранительных структур. Это информационный центр, символизирует ценности учебного заведения и осуществляет популяризацию истории полиции.
Description
Червоний, П. Д. Музей Харківського національного університету внутрішніх справ - осередок освіти й виховання / П. Д. Червоний // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. — С. 98-101.
Keywords
музей, museum, музей, професійне навчання, vocational training, профессиональное обучение, моральне виховання, moral education, нравственное воспитание, поліція, police, полиция, мотивація до навчання і служби, motivation to study and service, мотивация к обучению и службы, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Історія. Культура. History. Culture. История. Культура, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs
Citation