Перепідготовка як один з видів післядипломної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2011. - № 1, ч. 2. - С. 40-47

Анотація

Розглянуті питання проходження перепідготовки працівниками органів внутрішніх справ України. Визначено функції та порядок проходження перепідготовки, зазначені пропозиції щодо удосконалення системи перепідготовки працівників правоохоронних органів.
The questions of passing the retraining of Internal Affairs of Ukraine staff are reviewed. The functions and the order of the retraining are defined, the proposals for improving the system of training of law enforcement officers are stated.
Рассмотрены вопросы прохождения переподготовки работниками органов внутренних дел Украины. Определены функции и порядок прохождения переподготовки, указаны предложения по усовершенствованию системы переподготовки работников правоохранительных органов.

Опис

Селюков, В. С. Перепідготовка як один з видів післядипломної освіти / Селюклв Вадим Сергійович // Європейські перспективи. - 2011. - № 1, ч. 2. - С. 40-47.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, перепідготовка, переподготовка, подготовка кадров, підготовка кадрів, personnel training, кадрова політика, кадровая политика

Бібліографічний опис