Феномен кохання в контексті національно-етнічної свідомості українців (на матеріалі книги Миколи Томенка «Теорія українського кохання»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали міжвузівської конференції : (до 100-річчя початку Української Революції),(м. Харків, 2 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 42-44

Анотація

Українці протягом століть виробили соціально-політичні інститути, що регулюють основні питання права, моралі, господарювання. Автор доводить, що феномен кохання працював як джерело самозбереження народу, визначав пріоритети української культури. Ukrainians throughout centuries developed socially political institutes regulating the main matters of law, morals, managing. The author claims that the love phenomenon, always worked as a source of self-preservation of the nation and defines priorities of the Ukrainian culture. Украинцы на протяжении веков выроботали социально политические институты, регулирующие основные вопросы права, морали, хозяйствования. Автор утверждает, что феномен любви, всегда работал в качестве источника самосохранения нации и определяет приоритеты украинской культуры.

Опис

Перцева В.А. Феномен кохання в контексті національно-етнічної свідомості українців (на матеріалі книги Миколи Томенка «Теорія українського кохання») / В.А. Перцева // Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали міжвузівської конференції : (до 100-річчя початку Української Революції),(м. Харків, 2 черв. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. українознавства фак-ту № 2. – Харків, 2017. – С.42-44.

Ключові слова

культура, жанр, Літературознавство, Мовознавство, Genre, , , ,

Бібліографічний опис