Суб'єкти адміністративно-правового регулювання паспортно-візового режиму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 174-181

Анотація

З'ясовано сутність адміністративно-правового статусу суб'єктів паспортно-візового режиму в Україні. Проведено класифікацію останніх на основі наданих їм загальних та спеціальних повноважень. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративного законодавства із зазначених питань. The essence of administrative and legal status of passport and visa system subjects in Ukraine is determined. Classification of the last is made on the basis of general and special authorities that are given to them. Some offers concerning improving legislation on these problems are made. Определена сущность административно-правового статуса субъектов паспортно-визового режима в Украине. Проведена классификация последних на основе предоставленных им общих и специальных полномочий. Сформулированы предложения относительно усовершенствования законодательства по данным вопросам.

Опис

Семіног, О. О. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання паспортно-візового режиму в Україні / О. О. Семіног // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 174-181.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-правовий статус, административно-правовой статус, administrative and legal status, паспортно-візовий режим, паспортно-визовый режим, passport and visa mode, суб'єкти паспортно-візового режиму, субъекты паспортно-визового режима, subjects of passport and visa regime, повноваження, полномочия, authority

Бібліографічний опис