Організаційно-правові засади гармонізації законодавства України та ЄС в інформаційній сфері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 1. – С. 723-72

Анотація

Виконано дослідження наукових поглядів на проблеми адаптації законодавства України в інформаційній сфері до вимог ЄС, запропоновано шляхи їх вирішення.
Research of scientific looks is executed to the problems of adaptation of legislation of Ukraine in an informative sphere to the requirements of EU, the ways of their decision are offered.
Выполнено исследование научных взглядов на проблемы адаптации законодательства Украины в информационной сфере к требованиям ЕС, предложены пути их решения.

Опис

Панова, І. В. Організаційно-правові засади гармонізації законодавства України та ЄС в інформаційній сфері [Електронний ресурс] / І. В. Панова // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 723-727. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012- 1/12pivvic.pdf.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Інформаційне право. Information law. Информационное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Європейський Союз, Европейский Союз, European Union, європейська інтеграція, европейская интеграция, european integration, адаптація законодавства, адаптация законодательства, adaptation of legislation, інформаційне законодавство, информационное законодательство, information legislation, Міжнародне право .International Law. Международное право

Бібліографічний опис