Корупційна загроза економічній безпеці України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 268-272

Анотація

Досліджено причини, умови та наслідки існування корупції; запропоновано метод застосування організаційно-економічних заходів її протидії. The reasons, conditions and consequences of existence of corruption are researhed; the method of application of organizational and economic actions for its counteraction is offered. Исследованы причины, условия и последствия существования коррупции; предложен метод применения организационно-экономических мероприятий противодействия ей.

Опис

Ковальов, Є. В. Корупційна загроза економічній безпеці України / Є. В. Ковальов // Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 268-272.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економічна безпека, экономическая безопасность, economic safety, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції, противодействие коррупции, combating corruption

Бібліографічний опис