Сучасна наука і правоохоронна діяльність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2019. — 304 с.

Анотація

У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів із багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.
Scientific research of cadets and students in many fields of law enforcement activities presented in the collection of articles.
В сборнике нашли отражение научные исследования курсантов и студентов из многих отраслей правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Опис

Сучасна наука і правоохоронна діяльність : зб. тез доп. XXVI наук.-практ. конф. курсантів та студентів з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (16 трав. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. т-во студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених. — Харків : ХНУВС, 2019. — 304 с.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, law enforcement activity, патріотичне виховання, патриотическое воспитание, patriotic education, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Кримінологія. Criminology. Криминология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Міжнародне право .International Law. Международное право, Історія. History. История

Бібліографічний опис

Зібрання