Надзвичайне законодавство в закордонних країнах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 125 - 129

Анотація

Досліджуються актуальні проблеми надзвичайного законодавства в зарубіжних країнах, пропонується використовувати багатий теоретичний досвід і практику його застосування при розробці надзвичайного законодавства в Україні. Исследуются актуальные проблемы чрезвычайного законодательства в зарубежных странах, предлагается использовать богатый теоретический опыт и практику его применения при разработке чрезвычайного законодательства в Украине. Current issues of emergency legislation in foreign countries are studied, it is proposed to use the rich theoretical experience and practice of its application in the development of emergency legislation in Ukraine.

Опис

Кузніченко, С. О. Надзвичайне законодавство в закордонних країнах / С. О. Кузніченко // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 125 - 129

Ключові слова

надзвичайне законодавство, чрезвычайное законодательство, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, правоохоронні органи, правоохранительные органы, режим надзвичайного стану, режим чрезвычайного положения, суспільна небезпека, общественная опасность, надзвичайний правовий режим, чрезвычайній правовой режим

Бібліографічний опис