Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі Smart-освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 266-267.

Анотація

Зроблено висновок, що одне з головних завдань сучасної освіти це створення стійкої мотивації студентів до отримання знань і творчій та креативний пошук нових форм та інструментів освоєння цих знань. Сделан вывод, что одной из главных задач современного образования является создание устойчивой мотивации студентов к получению знаний и творческий и креативный поиск новых форм и инструментов освоения этих знаний. It is concluded that one of the main tasks of modern education is to create a sustainable motivation for students to acquire knowledge and a creative and creative search for new forms and tools for mastering this knowledge.

Опис

Кравченко Н. В. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі Smart-освіти / Н. В. Кравченко // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 266-267.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Smart-освіта, Smart-образование, smart education, зміни в системі освіти, изменения в системе образования, changes in the education system, інформаційні смарт-технології, информационные смарт-технологии, information smart technologies

Бібліографічний опис