Професійна орієнтація населення до служби в органах внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. Конф.2011.-92с.

Анотація

В тезах доповіді здійснено аналіз сучасної системи професійної орієнтації та запропоновано шляхи її удосконалення з урахуваням розвитку інтересів суспільства, науково-технічних досягнень та інших важливих факторів.

Опис

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 30 травня 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 92 с.

Ключові слова

Професійна орієнтація, Органи внутрішніх справ

Бібліографічний опис