Переваги та недоліки дистанційного навчання іноземної мови в немовному взо в умовах пандемії Соvid-19he

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-04-07

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

World of Science and Innovation: Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (London, United Kingdom, 2021-04-07). - London, 2021. - P. 604-610

Анотація

У статті розглядається актуальність переходу навчальних закладів України на дистанційну форму навчання. Стаття описує досвід кафедри іноземних мов Харківського національного університету внутрішніх справ з застосування дистанційного навчання іноземної мови в період карантину, описує позитивний досвід, вказує на негативні фактори, які впливають на впровадження повноцінного дистанційного процесу та шляхи їх вирішення.

Опис

Русанова, Л. І. Переваги та недоліки дистанційного навчання іноземної мови в немовному взо в умовах пандемії Соvid-19he / Л. І. Русанова, Л. С. Сазанова // World of Science and Innovation: Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (London, United Kingdom, 2021-04-07). - London, 2021. - P. 604-610.

Ключові слова

pandemic, COVID-19, distance learning, information resources, local computer network, communicative learning, пандемия, COVID-19, дистанционное обучение, информационные ресурсы, локальная компьютерная сеть, коммуникативное обучение, пандемія, COVID-19, дистанційне навчання, інформаційні ресурси, локальна комп’ютерна мережа, комунікативне навчання;

Бібліографічний опис