Можливості платформи Just Class при викладанні математики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 320-323
Abstract
Відзначено, що в Україні з’явилася платформа Just Сlass, якою можна користуватися викладачам та здобувачам освіти безкоштовно. Розглянуто можливості цієї платформи при вивченні математики.
It is noted that the Just Class platform has appeared in Ukraine, which can be used by teachers and students for free. The possibilities of this platform for learning mathematics are considered.
Отмечено, что на Украине появилась платформа Just Сlass, которой можно пользоваться преподавателям и соискателям образования бесплатно. Рассмотрены возможности этой платформы при изучении математики.
Description
Keywords
освітній процес, educational process, образовательный процесс, інформаційні технології, information technology, информационные технологии, платформа Just Class, Just Class platform, викладання математики, teaching mathematics, преподавание математики
Citation
Подгоргих, Н. В. Можливості платформи Just Class при викладанні математики / Подгорних Н. В. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 320-323.