Віртуальне право як новий напрямок юридичних досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ: матеріали наук.-практ. семінару, м. Харків, 21 грудня 2018 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків. ХНУВС, 2018. С. 92–94.

Анотація

Віртуальне право - новий напрямок юридичних досліджень, предметом якого є правові проблеми, що виникають з приводу віртуальних світів. Останні ж являють собою принципово новий соціально-комунікативний феномен, матеріальну основу якого складають сучасні інформаційні технології.

Опис

Найда В. О., Клімушин П. С. Віртуальне право як новий напрямок юридичних досліджень. Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ: матеріали наук.-практ. семінару, м. Харків, 21 грудня 2018 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків. ХНУВС, 2018. С. 92–94.

Ключові слова

віртуальне право, інтернет-право, право інтелектуальної власності

Бібліографічний опис