Управління персоналом в умовах цифрової економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія. Том 1. / За ред. Проф. І.В. Ящишиної. – Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2018. – С. 184-203
Abstract
Розглянуто компоненти та концептуальні положення функціонування цифрової економіки. Досліджено принципи, що визначають технології та гнучкі робочі схеми, які дозволять створювати сучасні робочі місця, підтримувати більшу гнучкість та співпрацю, а також забезпечують співробітникам кращий баланс роботи та життя, що, у свою чергу, призводить до більшої продуктивності та ефективності. Components and conceptual positions of functioning of digital economy are considered. Principles, that determine technologies and flexible working charts, that will allow to create modern workplaces, support greater flexibility and collaboration, and also provide the best balance of work and life to the employees, are investigational, that, in turn, results in the greater productivity and efficiency. Рассмотрены компоненты и концептуальные положения функционирования цифровой экономики. Исследованы принципы, которые определяют выбор технологии и гибкость рабочих схем взаимоотношений, которые позволят создавать современные условия труда, а также поддерживать большую гибкость и сотрудничество, а также обеспечивают сотрудникам лучший баланс работы и жизни, что, в свою очередь, приводит к большей производительности и эффективности.
Description
Маковоз О.С., Передерій Т.С. Розділ – Управління персоналом в умовах цифрової економіки / Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія. Том 1. / За ред. Проф. І.В. Ящишиної. – Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2018. – С. 184-203.
Keywords
технологии, цифрова економіка, цифровая экономика, технології, Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, technologies, digital economy, цифровий простір, digital space, цифровое пространство, розумне місто, smart city, умный город, розумна праця, smart working, умный труд
Citation