Специфіка правого регулювання діяльності адвокатури в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 100-105

Анотація

Розглянуто особливості та специфіку правового регулювання діяльності адвокатури в Україні. Акцентовано увагу на Правилах адвокатської етики та нормах міжнародного права.
The features and peculiarities of legal regulation of the advocacy’s activity in Ukraine are reviewed. The attention is pointed to the Rules of lawyer ethics and norms of international law.
Рассмотрены особенности и специфика правового регулирования деятельности адвокатуры в Украине. Акцентировано внимание на Правилах адвокатской этики и нормах международного права.

Опис

Ключові слова

адвокатура, advocacy, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, Правила адвокатської етики, Rules of Attorney's Ethics, Правила адвокатской этики

Бібліографічний опис

Нікітченко, В. В. Специфіка правого регулювання діяльності адвокатури в Україні / В. В. Нікітченко // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 100-105.