Особливості правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 276-279

Анотація

Досліджено найхарактерніші якості, особливості правового статусу працівників органів податкової міліції. Проаналізовано найважливіші фактори, що впливають на його зміст і природу. The most characteristic qualities, features of the legal status of employees of tax militia bodies are investigated. The most important factors influencing its content and nature are analyzed. Исследованы характерные качества, особенности правового статуса работников органов налоговой милиции. Проанализированы важнейшие факторы, влияющие на его содержание и природу.

Опис

Куліш, А. М. Особливості правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця / А. М. Куліш // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 276-279.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, податкова міліція, налоговая милиция, tax police, правовий статус, правовой статус, legal status, державні службовці, государственные служащие, civil servants

Бібліографічний опис