Проблема співвідношення правового впливу та правового регулювання у теорії права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 7-11

Анотація

Визначено місце правового регулювання та правового впливу у теорії права, їх заємозалежності та відносної самостійності. Определено место правового регулирования и правового воздействия в теории права, их взаимозависимости и относительной самостоятельности. The place of legal regulation and legal influence in the theory of law, their interdependence and relative independence is determined.

Опис

Погрібний, І. М. Проблема співвідношення правового впливу та правового регулювання у теорії права / І. М. Погрібний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 7-11

Ключові слова

Теорія держави і права. The theory of state and law. Теория государства и права, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, правовий вплив, правовое воздействие, legal impact

Бібліографічний опис