Задача трасування при розкрою тонкого металу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

Розглядається задача побудови мінімальної довжині траси руху ріжучого інструменту для заданого розміщення деталей з дотриманням системи технологічних обмежень на порядок різання деталей, причому точки врізки мають бути розташовуватися в довільній точці границі деталей. Ця оптимізаційна задача досі не розв ‘язана за допомогою методів нелінійного програмування. Відсутність точних методів розв ‘язання призводить до втрати оптимальних розв ‘язків, що обумовлює підвищення часу розкрою і надмірну витрату електроенергії.

Опис

Задача трасування при розкрою тонкого металу / Панкратов О.В., Романова Т.Є. , Панкратова Ю.Є. , Шеховцов С.Б. // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: тези доп. XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. МПЗІС-2019, м. Дніпро, 20-22 листоп. 2019 р. / під заг. ред. О. М. Кісельової. – Дніпро: ДНУ, 2019. – С. 202.

Ключові слова

задача трасування

Бібліографічний опис