Компетенція правоохоронних органів України у сфері протидії рейдерству

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 97-106

Анотація

Визначено адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів України щодо протидії рейдерству, схарактеризовано їх компетенцію в цій сфері. Определены административно-правовые основы деятельности правоохранительных органов Украины по противодействию рейдерству, охарактеризована их компетенция в этой сфере. Administrative and legal backgrounds of Ukrainian law enforcement agencies’ activity on raider activity counteraction are determined. Their competence in this sphere is characterized.

Опис

Колєсник, М. А. Компетенція правоохоронних органів України у сфері протидії рейдерству / М. А. Колєсник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 97-106

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, протидія рейдерству, противодействие рейдерству, combating raiding, рейдерство, правоохоронні органи, правоохранительные органы, crimes

Бібліографічний опис