Особливості копінг-стратегій поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 223-225

Анотація

Розглянуто доцільність використання копінг-стратегій працівниками поліції в екстремальних умовах та підкреслено наявність гендерних особливостей копінг-поведінки.
The expediency of using coping strategies by police officers in extreme conditions is considered and the presence of gender specific coping behavior is emphasized.
Рассмотрена целесообразность использования копинг-стратегий сотрудниками полиции в экстремальных условиях и подчеркнуто наличие гендерных особенностей копинг-поведения.

Опис

Ключові слова

копінг- стратегії, поліцейські, конструктивні копінги, неконструктивні копінги, coping strategies, police, constructive coping, non-constructive coping, копинг-стратегии, полицейские, конструктивные копинги, неконструктивные копинги

Бібліографічний опис

Касаховська, А. Ю. Особливості копінг-стратегій поліцейських / Анна Юріївна Касаховська // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 223-225.