Процесуальний порядок закриття провадження в кримінальній справі через призму досвіду закордонних країн

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. – 2012. – № 1 (43). – С. 39-43

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз українського законодавства із законодавством інших країн щодо регламентації процесуального порядку закриття провадження в кримінальній справі.
A comparative analysis of the Ukrainian legislation with the legislation of other countries regarding the regulation of the procedure for closing proceedings in a criminal case was carried out.
Проведен сравнительный анализ украинского законодательства с законодательством других стран относительно регламентации процессуального порядка закрытия производства по уголовному делу.

Опис

Ключові слова

закриття провадження в кримінальній справі, closure of proceedings in a criminal case, закрытие производства по уголовному делу, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, процесуальний порядок, procedural order, процессуальный порядок, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис

Рось, Г. В. Процесуальний порядок закриття провадження в кримінальній справі через призму досвіду закордонних країн / Г. В. Рось // Право і безпека. – 2012. – № 1 (43). – С. 39-43.