Перспективи застосування сучасних технічних засобів під час навчально-тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки курсантів правоохоронців ХНУВС та НАНГУ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України : Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 167-170.

Анотація

Розглянуто перспективи розвитку та удосконалення професійно- прикладних навичок рукопашного бою курсантів-правоохоронців системи МВС України із використанням сучасних технічних засобів навчання. Рассмотрены перспективы развития и совершенствования профессионально прикладных навыков рукопашного боя курсантов-правоохранителей системы МВД Украины с использованием современных технических средств обучения. The prospects of development and improvement of vocational applied skills of students-hand combat system of law enforcement officers of MIA of Ukraine using modern teaching aids.

Опис

Соколов, О. А. Перспективи застосування сучасних технічних засобів під час навчально-тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки курсантів правоохоронців ХНУВС та НАНГУ // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. , м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України : Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. - Харків : ХНУВС, 2016. - С. 167-170.

Ключові слова

навчально-тренувальні заняття, учебно-тренировочные занятия, технічний арсенал, сучасні технічні засоби навчання, educational training sessions, технический арсенал, technical arsenal, современные технические средства обучения, modern technical training, , , , , , , , , Харківський національний університет внутрішніх справ

Бібліографічний опис