Психологічні особливості управлінських рішень керівників Міністерства внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. - 2016. - Вип. 3, т. 2. - С. 116-120

Анотація

Здійснено спробу подати психологічний аналіз поняття й особливостей управлінського рішення, що приймається керівниками Міністерства внутрішніх справ України. Подано авторське бачення поняття управлінського рішення. Виокремлено ознаки, які визначають сутність управлінського рішення, здійснено класифікацію за категоріями.
An attempt has been made to provide a psychological analysis of the concept and features of the management decision made by the leaders of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The author's vision of the concept of management decision is presented. The features that determine the essence of the management decision are singled out, the classification by categories is carried out.
Предпринята попытка представить психологический анализ понятия и особенностей управленческого решения, принимаемого руководителями Министерства внутренних дел Украины. Представлено авторское видение понятия управленческого решения. Выделены признаки, определяющие сущность управленческого решения, осуществлена ​​классификация по категориям.

Опис

Ключові слова

управлінське рішення, management decision, управленческое решение, керівник, head, руководитель, Міністерство внутрішніх справ України, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Министерство внутренних дел Украины, психологічні особливості, psychological features, психологические особенности

Бібліографічний опис

Бойко-Бузиль, Ю. Ю. Психологічні особливості управлінських рішень керівників Міністерства внутрішніх справ України / Бойко-Бузиль Ю. Ю. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. - 2016. - Вип. 3, т. 2. - С. 116-120.