Деякі особливості звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 2. – С. 377–382.

Анотація

Розглянуто теоретичні і практичні проблеми звільнення від кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів, передбачених статтями 164 або 165 КК України. Визначено особливості звільнення таких осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям, із примиренням з потерпілим та із закінченням строків давності.
Theoretical and practical problems of exemption from criminal responsibility of perpetrators of crimes under Articles 164 or 165 of the Criminal Code of Ukraine considered. The features of release of such persons from criminal liability in connection with active repentance, to reconciliation with the victims and with the end of the limitation period fined.
Рассмотрены теоретические и практические проблемы освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, предусмотренных статьями 164 либо 165 УК Украины. Определены особенности освобождения таких лиц от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, с примирением с потерпевшим и с окончанием сроков давности.

Опис

Семеногов, І. В. Деякі особливості звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків [Електронний ресурс] / І. В. Семеногов // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 377–382. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ FP_index.htm_2014_2_67.pdf.
Семеногов І. В. "Деякі особливості звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків." Форум права 2 (2014): 377–382.

Ключові слова

звільнення від кримінальної відповідальності, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, exemption from criminal liability, освобождение от уголовной ответственности, уклонение от уплаты алиментов, алименты, ухилення від сплати аліментів, alimony, неповнолітня дитина, непрацездатні батьки, неповнолітні, minor children, disabled parents, child, несовершеннолетний ребенок, нетрудоспособные родители, средства на содержание, кошти на утримання, delinquency, аліменти

Бібліографічний опис