Пошук критеріїв ефективності діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 147-150

Анотація

При розгляді питання, організації боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку і забезпечення суспільної безпеки виникає проблема щодо визначення критеріїв оцінки управлінської діяльності різних служб. Вибір правильних критеріїв ефективності діяльності завжди сприяє формулюванню та досягненню цілі. При рассмотрении вопроса, организации борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности возникает проблема по определению критериев оценки управленческой деятельности различных служб. Выбор правильных критериев эффективности деятельности всегда способствует формулировке и достижению цели. When considering the issue of organizing the fight against crime, protecting public order and ensuring public safety, a problem arises in determining the criteria for evaluating the management activities of various services. Choosing the right performance criteria always contributes to the formulation and achievement of the goal.

Опис

Ковальська, В. В. Пошук критеріїв ефективності діяльності органів внутрішніх спра/ В. В. Ковальська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 147-150

Ключові слова

Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, управлінська діяльність, управленческая деятельность, management activity, кількісні методи управління, количественные методы управления, quantitative management methods, аналітична робота в ОВС, аналитическая работа в ОВД, analytical work in ATS

Бібліографічний опис