Пошук балансу і врівноваженої координації процесу реформування системи МВС України під час реформування правоохоронних органів держави

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Форум права. - 2005. - № 1. –С. 35-43
Abstract
Досліджені місце, тенденції, особливості, а також проблеми реформування системи МВС України, що потребують збалансованого вирішення під час реформування правоохоронних органів держави.
Tendencies, features, and also problems of reforming system of the Ukraine Ministry of Internal Affairs, demanding the balanced decision is investigated a place, during reforming law enforcement organs of the state.
Исследованы место, тенденции, особенности, а также проблемы реформирования системы МВД Украины, требующие сбалансированного решения во время реформирования правоохранительных органов государства.
Description
Зозуля І.В. Пошук балансу і врівноваженої координації процесу реформування системи МВС України під час реформування правоохоронних органів держави [Електронний ресурс] / І.В. Зозуля // Форум права. - 2005. - № 1. – С.35-43. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2005-1/05zivpod.pdf
Зозуля І. В. "Пошук балансу і врівноваженої координації процесу реформування системи МВС України під час реформування правоохоронних органів держави." Форум права 1 (2005): 35-43.
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, реформування МВС, реформирование МВД, reform of the Ministry of Internal Affairs, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies
Citation