Професійна деформація співробітників Національної поліції України: юридико-психологічний вимір

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.32850/sulj.2023.3.48

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Південноукраїнський правничий часопис. - 2023. - № 3. - С. 301-305

Анотація

Стаття присвячена аналізу соціально-психологічних аспектів детермінант виникнення феномену професійної деформації поліцейських. Зазначено, що феномен професійної деформації поліцейського представляє собою кардинальні зміни його особистісних якостей у контексті реалізації професійних завдань. Підкреслено, що професійна деформація правоохоронців чинить вкрай негативний вплив не лише на їхню професійну царину, але і на моральну, когнітивну, емоційну і мотиваційну. Професійна деформація, зрештою, спричиняє зростання кількості порушень поліцейськими службової дисципліни і законності, заподіює невиправної шкоди власне службовим інтересам, призводить до небажаних оцінок та суджень оточуючих стосовно діяльності правоохоронних органів, чинить негативний вплив на авторитет та імідж поліції, суперечить вимогам професійної етики співробітників Національної поліції України.
The article is devoted to the analysis of socio-psychological aspects of the determinants of the phenomenon of professional deformation of police officers. It is noted that the phenomenon of professional deformation of a policeman posits radical changes in his personal qualities in the context of the implementation of professional tasks. Determinants that are determined by the peculiarity of the professional activity of law enforcement agencies and cause the phenomenon of professional deformation include: detailed legal regulation professional activity; the presence of significant power competences in relation to objects of professional activity; professional internal corporatism; an increased degree of responsibility for the consequences of one's own professional activity; psychological and physical overstrain; the riskiness and extremity of their activities; organizational factors; the need to constantly interact with delinquents in the context of the implementation of professional tasks; lack of appropriate psychological support in professional activities. The article states that the professional deformation of law enforcement officers has an extremely negative impact not only on their professional sphere, but also on the moral, cognitive, emotional and motivational sphere. Professional deformation, ultimately, causes an increase in the number of violations of official discipline and legality by police officers, causes irreparable damage to official interests, leads to undesirable evaluations and judgments of others regarding the activities of law enforcement agencies, has a negative impact on authority and image, contradicts the requirements of professional ethics of employees of the National Police of Ukraine.
Статья посвящена анализу социально-психологических аспектов детерминанта возникновения феномена профессиональной деформации полицейских Отмечено, что феномен профессиональной деформации полицейского представляет кардинальные изменения его личностных качеств в контексте реализации профессиональных задач. Подчеркнуто, что профессиональная деформация правоохранителей оказывает крайне негативное влияние не только на их профессиональную область, но и на моральную, когнитивную, эмоциональную и мотивационную.

Опис

Ключові слова

професійна деформація, professional deformation, профессиональная деформация, працівники поліції, police officers, работники полиции, психологічні перенавантаження, psychological overloads, психологические перегрузки, ризиконебезпечність, riskiness, рискоопасность, екстремальність професійної діяльності, extreme professional activity, экстремальность профессиональной деятельности, психологічний супровід, psychological support, психологическое сопровождение, Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины

Бібліографічний опис

Швець, Д. В. Професійна деформація співробітників Національної поліції України: юридико-психологічний вимір / Швець Д. В., Кісіль З. Р. // Південноукраїнський правничий часопис. - 2023. - № 3. - С. 301-305. - DOI : https://doi.org/10.32850/sulj.2023.3.48.