Проблеми та перспективи формування законодавчої бази сфер української культури та правової культури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 1. – С. 258–264

Анотація

Досліджено формування законодавчих основ сучасної культурної політики, аналізуються основні нормативні документи, котрі забезпечують формування сфери культури, як регіону, так і держави в цілому. На основі критичного аналізу викладено авторське бачення першочергових завдань для удосконалення законодавчої бази формування регіональної культурної політики.
The legal framework of contemporary cultural policy, analyzes the main regulations which provide formation of the cultural sphere as a region and the country as a whole examines. Based on critical analysis describes the author’s vision of priorities for improving the legislative framework of regional cultural policy.
Исследовано формирование законодательных основ современной культурной политики, анализируются основные нормативные документы, обеспечивающие формирование сферы культуры, как региона, так и государства в целом. На основе критического анализа изложено авторское видение первоочередных задач для совершенствования законодательной базы формирования региональной культурной политики.

Опис

Дмитрієнко, І. В. Проблеми та перспективи формування законодавчої бази сфер української культури та правової культури [Електронний ресурс] / І. В. Дмитрієнко // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 258–264 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2012-1/12divtpk.pdf.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правова культура, правовая культура, legal culture, українська культура, украинская культура, законодавча база, законодательная база, legislative framework

Бібліографічний опис