Interactive cooperative learning technologies

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 399-401
Abstract
У тезах розглянуті поняття «інтерактивна технологія навчання» та методи, що можуть застосовуватися як для презентації нового матеріалу, так і для закріплення знань, умінь та навичок. Зазначено, що кооперативне навчання базується на “позитивній взаємозалежності”, і успіх можливий за умови взаємодії. Розглянуті такі інтерактивні технології, як робота в парах, ротаційні (змінні) трійки, два - чотири - всі разом, карусель, робота в малих групах, акваріум.
The concepts of "interactive learning technology" and methods that can be used for the presentation of new material, as well as for the consolidation of knowledge, skills and abilities are discussed in the theses. Cooperative learning is stated to to be based on “positive interdependence”, and success is possible under the condition of interaction. Interactive technologies such as work in pairs, rotary (interchangeable) triples, two - four - all together, ‘merry-go-round’, work in small groups, an aquarium are considered.
В тезисах рассмотрены понятия «интерактивная технология обучения» и методы, которые могут применяться как для презентации нового материала, так и для закрепления знаний, умений и навыков.
Description
Sazanova, L. S. Interactive cooperative learning technologies / Sazanova L. S., Rusanova L. I. // 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.) / МВС України, Сумська філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 399-401.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, вивчення іноземних мов, изучение иностранных языков, learning foreign languages, інтерактивна технологія навчання, interactive technology, інтерактивна технологія навчання
Citation